Hướng dẫn Photoshop Online

Chính sách bảo mật (Privacy Policy)

Chào mừng bạn đến với Chính sách bảo mật của UpAnhMoi.netKhi sử dụng dịch vụ đăng tải ảnh của chúng tôi, bạn tin tưởng cung cấp ảnh của bạn cho chúng tôi lưu trữ.
Chính sách bảo mật này nhằm mục đích giúp bạn hiểu rõ những dữ liệu nào chúng tôi thu thập, tại sao chúng tôi thu thập và những gì chúng tôi làm với dữ liệu đó.
Chính sách này có ý nghĩa rất quan trọng, nó giúp bạn biết rằng chúng tôi kiểm soát và lưu trữ gì từ bạn.

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập và lưu trữ

• Chúng tôi nhận các hình ảnh mà bạn đăng tải lên và lưu trữ chúng. Chúng tôi sẽ không bao giờ sử dụng hoặc chia sẻ lại cho bất cứ ai, cá nhân hay tổ chức.

Những thứ mà chúng tôi lưu lại từ bạn

• Mỗi khi bạn đăng tải hình ảnh mới thì hệ thống sẽ kiểm tra địa chỉ IP của bạn nhằm mục đích phát hiện lạm dụng hoặc Hacker.
• Hệ thống sẽ tự động lưu lại lịch sử truy cập mới nhất từ bạn nhằm mục đích phục vụ bạn tốt hơn.