Hướng dẫn Photoshop Online
Không
Logo script
Flickr
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Chỉ sử dụng server này để up những ảnh như Meme/Avatar/ảnh vui/ảnh xin cấp quyền.
[?] Khi copy link ảnh dán vào Forum mà ảnh không hiển thị thì xem cách sửa lỗi: TẠI ĐÂY

CHÚ Ý: Không sử dụng server này để up ảnh chap truyện
- Không sử dụng trang chủ là https://upanhmoi.net để up ảnh chap truyện.
- Link ảnh Flickr kể từ ngày hôm nay sẽ không được Re-up lại khi bạn sử dụng cho chap truyện.
- Bị die ảnh chap với link Flickr thì bạn tự chịu, tự fix!