Hướng dẫn Photoshop Online
Không
Logo script
Flickr
Quan trọng: Cần đọc kĩ bên dưới trước khi up ảnh

Vì tất cả các server này đều không cho phép up ảnh 18+, nên có khả năng sẽ bị xóa tài khoản giữ ảnh
Đồng nghĩa với việc tất cả ảnh từng up sẽ die sạch, bao gồm ảnh bạn từng up tại đây.
Do đó chỉ sử dụng để up những ảnh không quan trọng như ảnh Meme/ảnh vui/ảnh Xin Cấp Quyền.
Tuyệt đối và tuyệt đối không sử dụng trang chủ là https://upanhmoi.net để up ảnh chap truyện của bạn!